Uchaf
  • 300739103_hos

Hanes y Cwmni

Hanes y Cwmni

HANES

Yn 2013 sefydlwyd HMKN. Y prif fusnes oedd cydweithredu ag ysbytai cyhoeddus bach a chanolig ac ysbytai preifat, ac roedd yn cyflenwi offer meddygol a nwyddau traul.

Yn 2014 Sefydlu ffatri mewn cydweithrediad â grŵp fferyllol domestig adnabyddus i ymchwilio a datblygu, dewis deunyddiau a chynhyrchu cyflenwadau meddygol ar y cyd.

Yn 2015 Sefydlu ein hadran Ymchwil a Datblygu ein hunain i ddatblygu a dylunio cynhyrchion.

Yn 2016 Cymryd rhan yn y cynnig am offer a nwyddau traul y tri ysbyty gorau, darparu offer, nwyddau traul a deunyddiau amddiffyn diheintio.

Yn 2018 Cydweithiodd â thrydydd terfynellau fel fferyllfeydd manwerthu a chlinigau i ddarparu offer meddygol a chynhyrchion diheintio ac amddiffyn.

Yn 2020 Oherwydd dechrau'r COVID-19, dechreuon ni ddarparu diheintio a chyflenwadau gwrth-epidemig ar gyfer ysgolion, ysgolion meithrin, asiantaethau'r llywodraeth a mentrau mawr; mae'r busnes masnach dramor wedi ehangu o all-lein i ar-lein, mewn dull dwy ochrog.