Brig
  • pen_bg (3)

Canolfan Ymchwil a Datblygu

Canolfan Ymchwil a Datblygu

Tîm Ymchwil a Datblygu

tua (2)

Mae ein cwmni'n gweithredu datblygiad sy'n cael ei yrru gan arloesi, yn gwella'r system reoli a mecanwaith arloesi gwyddonol a thechnolegol yn barhaus, yn cryfhau arloesedd gwyddonol a thechnolegol yn egnïol, yn cyflymu arloesedd technolegol diwydiannol, ac yn defnyddio uwch-dechnoleg i wella cystadleurwydd mentrau.

Mae gan ein cwmni dîm Ymchwil a Datblygu o 30 person, gan gynnwys 9 technegydd ymchwil a datblygu doethurol a 21 o bersonél Ymchwil a Datblygu ôl-raddedig.Rydym hefyd yn datblygu technolegau a chynhyrchion gyda gweithgynhyrchwyr partner, yn cymryd rhan mewn technoleg a dylunio cynnyrch, ac yn diweddaru yn unol ag anghenion y farchnad.Gellir addasu cynhyrchion yn unol ag anghenion cwsmeriaid, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ddeunyddiau, manylebau, technoleg, pac kaging, ac ati.

Mae ein cwmni'n bwriadu ychwanegu talentau newydd i'r tîm Ymchwil a Datblygu yn y 5 mlynedd nesaf.Rydym yn barod i ehangu'r 30 i 60 o bobl presennol;yn barod i wireddu ymchwil a datblygu technoleg dyfeisiau meddygol, ac yn y pen draw yn gwella effeithlonrwydd cynhyrchu cynhyrchion.