Brig
  • pen_bg (4)

Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Cyfrifoldeb Cymdeithasol (3)

Iechyd yw'r mwyaf gwerthfawr

Cyfrifoldeb am iechyd dynol

Heddiw, mae "cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol" wedi dod yn bwnc poethaf yn y byd.Ers sefydlu'r cwmni yn 2013, mae'r cyfrifoldeb am iechyd pobl bob amser wedi chwarae'r rhan bwysicaf i HMKN, a dyma fu pryder mwyaf sylfaenydd y cwmni erioed.

Mae pawb yn bwysig

Ein cyfrifoldeb i weithwyr

Sicrhau gwaith / dysgu gydol oes / teulu a gyrfa / iechyd tan ymddeoliad.Yn HMKN, rydyn ni'n rhoi sylw arbennig i bobl.Mae gweithwyr yn ein gwneud yn gwmni cryf, rydym yn parchu, gwerthfawrogi a bod yn amyneddgar gyda'n gilydd.Dim ond ar y sail hon y gallwn gyflawni ein ffocws cwsmeriaid unigryw a thwf cwmni.

Cyfrifoldeb Cymdeithasol (1)
Cyfrifoldeb Cymdeithasol (2)

Cyfrifoldeb cymdeithasol

Rhodd cyflenwadau atal epidemig / rhyddhad daeargryn / gweithgareddau elusennol

Mae HMKN bob amser yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb cyffredin am bryder y gymdeithas.Wedi rhoi gwerth 1 miliwn yuan o gyflenwadau meddygol yn ystod Daeargryn Wenchuan yn 2008, a rhoi gwerth 500,000 yuan o gyflenwadau meddygol ar gyfer Daeargryn Lushan yn 2013. Oherwydd y COVID-19, rhoddodd werth 500,000 yuan o gyflenwadau atal epidemig i sefydliadau meddygol yn 2020 • Rydym yn cymryd rhan mewn lleihau effaith epidemigau, trychinebau a chlefydau ar gymdeithas.Ar gyfer datblygiad cymdeithas a'n cwmni, dylem dalu mwy o sylw i iechyd pobl ac ysgwyddo'r cyfrifoldeb hwn yn well.